วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม อาสาสมัคร (ภายใต้ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ภาพ/ข่าว : มธุรา
ตรวจทาน : สัณฐิวุฒิ
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา
#ประชาสัมพันธ์อบจ_ชลบุรี
#ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
#ชลบุรี_สร้างสรรค์_ยั่งยืน