ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองสาธารณสุข  อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองสาธารณสุข

โทร : 02-xxx-xxxx
อีเมลล์ : [email protected]