วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บ้านมาบลำบิด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมฯได้หารือการเตรียมความพร้อมได้แก่ ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ด้านกิจกรรมดำเนินการ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และเส้นทางการเดินทาง เป็นต้น เพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 แห่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2566
ข่าว/ภาพ : นายภาสวัฒน์ ตรวจทาน :นางสาววรรณวณัช
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา
#ประชาสัมพันธ์อบจ_ชลบุรี
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
#ชลบุรี_สร้างสรรค์_ยั่งยืน