วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นางอัจฉรา​บัณฑิต​ยานุรักษ์​ รองปลัด ​อบจ.ชลบุรี​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วัยรุ่น อบจ. รักสดใส ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 4 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร และโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหา ผลกระทบและการรักษา รวมทั้งลดจำนวนการตั้งครรภ์ในขณะเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งกับตัวนักเรียนและสังคม ภายในโครงการ​ฯประกอบด้วยกิจกรรม​นันทนาการ​และฐานการเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และกลุ่มพลังเพื่อนหญิง โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา​ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร และโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ​ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
ภาพ/ข่าว/ตรวจทาน : มธุรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
#ชลบุรี_สร้างสรรค์_ยั่งยืน
#ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข