วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันผา โรงเรียนเกาะสีชัง นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครภายใต้ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 – 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน
ต่อมา เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลเกาะสีชัง นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ภาพ/ข่าว : ณัฐพล
ตรวจทาน : ภาสวัฒน์