เดือน: พฤศจิกายน 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒน…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ)

อบจ.ชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่ว…