เดือน: ธันวาคม 2023

อบจ.ชลบุรี ส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น จัดกิจกรรม “วัยรุ่น อบจ. รักสดใส ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566…

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร ภายใต้ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 เกาะสีชัง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09…