หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ)

อบจ.ชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่ว…

พิธีรับมอบภารกิจ รพสต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มายัง อบจ.ชลบุรี และพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ระดับพื้นที่ (ภายใต้กิจกรรม “วัยทำงานสดใสใส่ใจสุขภาพ”)

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เ…